وقتی که تو بخواهی ...

وقتي تو بخواهي گلي زيبا بكاري .    

 وقتي تو بخواهي قايقي محكم بسازي.  

وقتي تو بخواهي در رشته تحصيلي ات مدرك بالاتری بگيري .

 وقتي تو بخواهي به عيادت بيماري بروي.

وقتي تو بخواهي براي يك بار هم كه شده به شهر مورد علاقه ات سفر كني.

وقتي تو بخواهي دوست مورد علاقه ات را بعد از 20 سال پيدا كني .

وقتي تو بخواهي كار مورد علاقه ات را پيدا كني.

وقتي تو بخواهي گنجشك آسيب ديده اي را مداوا كني.

 وقتي تو بخواهي سرپرستي كودك يتيمي را بر عهده بگيري.

وقتي تو بخواهي براي اين كه هم نوعت زير باران خيس نشود او را در زير چتر خودت پناه دهي.

وقتي تو بخواهي كه زندگي يكنواختت را به زندگي پر از شور و هيجان تبديل كني.

وقتي تو بخواهي براي خوش حال دختركي خرد سال یه شکلات به اون هدیه بدی..

 وقتي تو بخواهي براي راحتي پرندگان اطراف خانه ات لانه اي برايشان درست كني.

وقتي تو بخواهي انسان هاي گريان دور و برت را از ته دل بخنداني........

معلوم مي شود كه تو براي توانستن منتظر هيچ كس نيستي.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید